أخبار

  • 22 February 2015: Conference at Salon International de l'Edition et du Livre from 3pm to 4:30pm
  • 30 March 2013: Conference at Dar Al Maghrib from 2pm to 5pm
  • 28 octobre 2012: Rencontre d'Intissar avec les jeunes marocains
  • 27 octobre 2012: débat sur le livre "Le Chant de la Colombe" organisé par "L'Association des Femmes Marocaines de Toronto"

 

                                © 2010 انتصار اللواح– جميع الحقوق محفوظة